Śmierć – tabu, lęk czy fascynacja: analiza z perspektywy różnych dyscyplin naukowych – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Śmierć – tabu, lęk czy fascynacja:

analiza z perspektywy różnych dyscyplin naukowych

Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie IV Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do Konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie zdalnej

Tematyka śmierci od wieków fascynuje i przeraża ludzi. Stanowi ona nieunikniony aspekt życia, budząc zarówno lęk, jak i ciekawość. Zmierzenie się z tą fundamentalną kwestią jest wyzwaniem dla współczesnej nauki, która stara się zrozumieć śmierć z różnych perspektyw –  medycznej, psychologicznej, religijnej, kulturowej i literackiej.

Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Śmierć – tabu, lęk czy fascynacja: analiza z perspektywy różnych dyscyplin naukowych”, podczas której zagadnienie śmierci zostanie przeanalizowane z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń między badaczami reprezentującymi różne ośrodki akademickie, a także popularyzacja tematu śmierci jako ważnego motywu w sztuce, literaturze, kulturze, filozofii czy psychologii.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Konferencji zachęcamy do poruszenia różnych zagadnień związanych ze śmiercią, pogrupowanych w czterech głównych kategoriach:

Śmierć w literaturze i sztuce:
– Motyw śmierci w literaturze różnych epok
 Thanatos w sztuce: malarstwo, rzeźba, film
– Literackie i artystyczne wizje śmierci i umierania
– Język i metafory śmierci w kulturze

Antropologia śmierci:
– Kulturowe uwarunkowania umierania i żałoby
– Zwyczaje i rytuały pogrzebowe w różnych kulturach
– Śmierć i tabu w różnych społecznościach
– Antropologiczne badania nad śmiercią i umieraniem

Śmierć w religii i wierzeniach:
– Eschatologia w różnych religiach
– Rytuały i ceremonie pogrzebowe
– Wizerunki śmierci i życia pozagrobowego
– Rola religii w zmierzeniu się ze śmiercią

 Psychologiczne aspekty śmierci:
– Śmierć i umieranie z perspektywy psychologii
– Tanatofobia i lęk przed śmiercią
– Proces żałoby i radzenia sobie ze stratą
– Psychologiczne wsparcie dla osób umierających i ich bliskich

Konferencja „Śmierć – tabu, lęk czy fascynacja: analiza z perspektywy różnych dyscyplin naukowych” to doskonała okazja do prezentacji swoich badań przed interdyscyplinarnym audytorium i poznania różnych perspektyw badawczych na temat śmierci. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, budowania kontaktów naukowych oraz zdobywania inspiracji do przyszłych badań.

Zapraszamy do udziału w Konferencji studentów, doktorantów,  pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką śmierci. Interdyscyplinarna formuła wydarzenia pozwoli nam szeroko spojrzeć na ten fundamentalny aspekt ludzkiego życia.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Tytuł wystąpienia:

Śmierć jako współczesne wyzwanie: egzystencjalne, emocjonalne i epistemologiczne

dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł wystąpienia:

Oswoić śmierć, umierać po ludzku

dr hab. Anna E. Kubiak, prof. IFiS PAN Zakład Badań nad Religią, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Tytuł wystąpienia:

Mysterium tremendum czy mysterium fascinosum. Wzorce śmierci w kulturze dawnej i współczesnej

dr hab. Marcin Kępiński, prof. UŁ Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAMZakład Poetyki i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr hab. Katarzyna Kaczor-Scheitler, prof. UŁ Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzkidr hab. Marcin Kępiński, prof. UŁWydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkidr hab. Anna E. Kubiak, prof. IFiS PANZakład Badań nad Religią, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Naukdr hab. Agata Skała, prof. UMCSKatedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr Iwona BoruszkowskaWydział Polonistyki, Uniwersytet Jagiellońskidr Adriana Pogoda-KołodziejakInstytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet w Siedlcachdr Marta SałapataInstytut Pedagogiki, Uniwersytet Pomorski w Słupskudr Izabela SellmerZakład Historii Literatury Niemieckiej, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin
Opis
10 września 2024 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
10 października 2024 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
6 listopada 2024 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
7 listopada 2024 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
15 listopada 2024 r.
Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmierć - tabu, lęk czy fascynacja: analiza z perspektywy różnych dyscyplin naukowych”
25 listopada 2024 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2025 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 25 listopada 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
10 września 2024 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
10 października 2024 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
6 listopada 2024 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
7 listopada 2024 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
15 listopada 2024 r. - Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmierć - tabu, lęk czy fascynacja: analiza z perspektywy różnych dyscyplin naukowych”
25 listopada 2024 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2025 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 25 listopada 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział*
Publikacja rozdziału w monografii*
do 10.09.2024 r.
399 zł**
+399 zł***
11.09.2024 r. – 10.10.2024 r.
449 zł**
+399 zł***
11.20.2024 r. – 06.11.2024 r.
499 zł**
+399 zł***

* opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.
** opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 399 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – smierc1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – smierc1 udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 13 listopada 2024 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, smierc1 pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 7 listopada 2024 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• przekazać podczas wydarzenia lub dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania >>tutaj<<);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy końcowe; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania >>tutaj<<);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Uczestnicy zdalni otrzymają drogą mailową link do platformy internetowej najpóźniej w dniu wydarzenia.

Platforma streamingowa

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Do pobrania.

Każda osoba zainteresowana udziałem zdalnym w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

I tura rejestracji trwa do 10 września 2024 roku.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpień i abstraktów -> kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 933 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124